reprise en août

Gymnase Teddy  Riner

SENIORS M1 mardi 18/25 août  jeudi 20/27 août 20H00/22H30

Gymnase concorde

MINIMES M1 vendredi 21/20 août 18H45/20H30

CADETS M1 lundi 17/24 août jeudi 20/27 août 18H45/20H30

JUNIORS 1 lundi 17/24 août 20H30/22H30

SENIORS M2 mardi 18 août jeudi 20 août20H30/22H30

SENIORS M2 mercredi 19/26 août 20H30/22H30

SENIORS M1  mardi 25 août jeudi 27 août 20H30/22H30

ANCIENS vendredi 21/28 août 20H30/22H30